Kreativní dílna 1,2

Pro účastníky od 9 do 11 let.

Kroužek je zaměřen na různé výtvarné techniky, budeme pracovat s papírem, látkou, stříhat, lepit, kreslit a malovat, šít, háčkovat, pracovat s drátky a korálky, aj. Vytvoříme si i drobné dárečky pro různé příležitosti. Cílem kroužku je rozvoj představivosti, estetického cítění a především jemné motoriky a zručnosti.

Kroužek má nové vybavení a pomůcky, které byly pořízeny z Dotačního fondu Libereckého kraje.

Vedoucí kroužku: Bc. Michala Bártová

Kroužek I. je určen pro žáky od 1. – 2. třídy.

Úterý od 13:00 do 14:15 v ateliéru DDM.

Kroužek II. je určen pro žáky od 3. – 4. třídy.

Úterý od 14:30 do 16:00 v ateliéru DDM.

Cena 600,- Kč za pololetí.

malováníšitítvořenívýtvarka

Období 2.10.202318.6.2024
Úterý 13:0014:15
Úterý 14:3016:00
Místo konání
DDM Frýdlant
Kontakt
Marcela Fialová
ddm@zsazusfrydlant.cz
737336715