Videotvorba

Pro účastníky od 11 do 15 let.

Na kroužku se žáci seznámí s různými typy grafických programů, které pracují s bitmapami, vektory a 3D objekty. Cílem kroužku je osvojení si základů upravování fotografií a obrázků, vytváření vlastní grafiky, tvorba animace, komiksu aj.

Vedoucí kroužku: Jan Voňka

Kroužek je určen pro žáky od 6. – 9. třídy.

Čtvrtek od 16:00 do 17:00 v učebně cizích jazyků ZŠ Husova.

Cena 500,- Kč za pololetí.

animacegrafikavideovideotvorba

Období 2.10.202320.6.2024
Čtvrtek 16:0017:00
Místo konání
ZŠ Husova Frýdlant
Kontakt
Marcela Fialová
ddm@zsazusfrydlant.cz
737336715