RC automodelářský technický kroužek

Autamodelzávodění
Kulturní dům Víska
od 8 do 99 let